מונה מקוון

כלי מונה

כלי המונה הוא כלי מקוון מגוון שנוצר כדי לעזור לך במגוון משימות מניה. בין אם אתה צריך לעקוב אחר המלאי, לספור קולות בחישוב, לספור חזרות במהלך תרגולים או למעקב אחר כל כמות אחרת, כלי המונה יכול לעזור לך. הכלי הזה המונה מספק מגוון של מונים שניתן להתאים אישית ולהוסיף, לערוך ולאפס כרצונך.

כדי להשתמש בכלי, ניתן ללחוץ על כפתור ה"פלוס" כדי להגדיל את ערך המונה ביחידה אחת וללחוץ על כפתור ה"מינוס" כדי להפחית אותו. כדי למחוק, יש ללחוץ על סמל הצלב בפינה הימנית העליונה. שם המונה והערך הם שדות ניתנים לעריכה, כך שניתן לשנות אותם על ידי הקלדה של ערכים מהמקלדת. השינויים נשמרים באופן אוטומטי במכשיר שלך.