Licznik online kliknięć

Licznik online kliknięć

Licznik online kliknięć to wszechstronne narzędzie online, które pomaga w różnych zadaniach zliczania. Niezależnie od tego, czy musisz śledzić zapasy, zliczać głosy, liczyć powtórzenia podczas ćwiczeń czy monitorować inną ilość, narzędzie Licznik ma to, czego potrzebujesz. To przyjazne użytkownikowi narzędzie oferuje szereg dostosowywalnych liczników, które można łatwo dodawać, edytować i resetować według potrzeb.

Aby korzystać z narzędzia, kliknij przycisk "plus" aby zwiększyć wartość licznika o jeden i kliknij przycisk "minus" aby ją zmniejszyć. Aby usunąć, kliknij na ikonę krzyża w prawym górnym rogu. Nazwa i wartość licznika są edytowalne, więc możesz je zmieniać, wprowadzając wartości z klawiatury. Zmiany są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu.