حذف فضاهای اضافی در متن

ابزاری برای پاک کردن متن از فضاهای اضافی. متن خود را در فیلد زیر وارد کرده و دکمه 'پاک کردن' را بزنید، به عنوان نتیجه فقط یک فضا بین کلمات باقی خواهد ماند.