დაუკარგეთ დამუშავებელი სიტყვები ტექსტში

ხარისხის წაშლის ხელსაწყო ტექსტში. ჩაწერეთ ტექსტი ქვედა ველში და დააჭირეთ 'დაუკარგეთ', შედეგი იქნება მხოლოდ ერთი სიტყვა სიტყვებს შორის.