Odstráňte nadbytočné medzery v texte

Nástroj na čistenie textu od nadbytočných medzier. Zadajte text do nižšieho poľa a stlačte tlačidlo „Vyčistiť“, čím vznikne text iba s jednou medzerou medzi slovami.