ลบช่องว่างที่ไม่จำเป็นในข้อความ

เครื่องมือสำหรับล้างข้อความจากช่องว่างที่ไม่จำเป็น กรอกข้อความในช่องด้านล่างและกด "ล้าง" เพื่อให้เหลือเพียงช่องว่างเดียวระหว่างคำ