Loại bỏ các khoảng trắng dư thừa trong văn bản

Công cụ để làm sạch văn bản khỏi các khoảng trắng dư thừa. Vui lòng nhập văn bản vào ô dưới đây và nhấn nút Xóa, kết quả sẽ chỉ còn lại một khoảng trắng giữa các từ.